O nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vera-Med powstał 1 kwietnia 2001 roku i od tego czasu zapewnia świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i położnicze w zakresie opieki ambulatoryjnej, wyjazdowej i środowiskowo-rodzinnej dla wszystkich osób w każdym przedziale wiekowym, które w formie deklaracji wyrażą wolę leczenia się w tym zakładzie.

Zapewniamy kompleksową opiekę z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o kontrakt z NFZ, którą sprawuje wykwalifikowany personel, w tym aż 7 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Spółka świadczy usługi w dwóch ośrodkach zdrowia w Pisarzowicach przy ul. Zdrowej 2 i w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 15 A (filia).

W obu lokalizacjach funkcjonują poradnie POZ, gabinety pielęgniarki środowiskowej, gabinety położnej środowiskowej i gabinety diagnostyczno-zabiegowe. Zakład ponadto prowadzi gabinet stomatologiczny w filii w Wilamowicach oraz gabinet ultrasonograficzny w Pisarzowicach. Szczegółowe rodzaje i zakresy świadczeń są opisane w Regulaminie Organizacyjnym.

Opieka świąteczna i nocna dla pacjentów naszego zakładu jest zabezpieczana przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe.

Godziny pracy (harmonogram pracy lekarzy POZ w bieżącym i przyszłym tygodniu w DOSTĘPNOŚĆ LEKARZY)
Poradnia POZ, gabinet pielęgniarki środowiskowej, gabinet położnej środowiskowej i gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Poniedziałek: 8:00 – 18:00
Wtorek: 8:00 – 18:00
Środa: 8:00 – 18:00
Czwartek: 8:00 – 18:00
Piątek: 8:00 – 18:00


Poradnia POZ, gabinet pielęgniarki środowiskowej, gabinet położnej środowiskowej i gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Poniedziałek: 8:00 – 13:00
Wtorek: 8:00 – 12:00
Środa: 8:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 11:00 oraz 14:00 – 18:00
Piątek: 8:00 – 12:00
Poniedziałek:
Wtorek: 7:30 – 12:30
Środa: 7:30 – 12:30
Czwartek: 12:30 – 18:30
Piątek: 7:30 – 12:30
Harmonogram pracy gabinetu USG i wykonywania badań kierowców w Pisarzowicach jest zmienny i dostępny pod nr telefonu 33 845-7437