Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informację o stawkach opłat za wydanie dokumentacji medycznej, które obowiązują od 1 marca do 31 sierpnia 2022 r..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców małoletnich pacjentów). Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:
• pacjent,
• przedstawiciel ustawowy pacjenta lub
• osoba upoważniona przez pacjenta

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Stawki za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. przedstawiają się następująco:
• 0,43 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
2,49 zł – za elektroniczny nośnik danych,
• 12,47 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą stawki.