1 maja 2022 00:09 Aktualności
Organizacja udzielania teleporad w Vera-Med Pisarzowice Spółka z o.o


Pisarzowice

Rejestracja w siedzibie w Pisarzowicach odbywa się pod numerem telefonu (33) 845-7437 (poradnia czynna w dni robocze w godzinach 8 – 18).

Wilamowice

Rejestracja w filii w Wilamowicach  odbywa się pod numerem telefonu (33) 845-7124 (filia jest czynna krócej, szczególnie w czasie pandemii może być czasowo zamknięta).

W przypadku listu elektronicznego należy podać komplet danych identyfikujących pacjenta, w tym nr pesel, opisać problem medyczny pacjenta, podać preferowane widełki czasowe kontaktu i preferowanego lekarza oraz numer telefonu. Rejestracja poprzez list internetowy zalecana w przypadkach wizyt planowych i niepilnych, które mogą być wykonane kolejnego dnia roboczego lub później, np. w kontynuacjach leczenia chorób przewlekłych. W przypadkach pilnych wymagana rejestracja telefoniczna.

Na podane powyżej adresy internetowe można w przypadkach kontynuacji leczenia chorób przewlekłych składać zamówienia na recepty i materiały medyczne, należy wtedy poza kompletem danych identyfikujących pacjenta prawidłowo określić nazwę leku i dawkowanie.  • lekarz oddzwania w ustalonych godzinach z innego numeru telefonu niż wyżej wymienione lub z numeru zastrzeżonego, podejmuje trzykrotną próbę kontaktu (jeśli próby kontaktu zakończą się niepowodzeniem telewizyta zostaje anulowana).
  • lekarz po uzyskaniu połączenia wpierw przedstawia się i identyfikuje pacjenta, podczas teleporady ustalona zostaje ewentualna zasadność udzielenia świadczenia zdrowotnego w kontakcie bezpośrednim, pacjent lub jego opiekun ustawowy podczas teleporady ma prawo przedstawić okoliczności uzasadniające udzielenie porady w kontakcie bezpośrednim.


  • pacjent otrzymuje 4-cyfrowy kod, który wraz z nr pesel pacjenta umożliwia realizację recepty w aptece
  • pacjent otrzymuje plik PDF z e-receptą, którego zawartość może wydrukować lub na smartfonie okazać w aptece (wymaga założenia Internetowego Konta Pacjenta, do czego zachęcamy – szereg dodatkowych korzyści)
  • na żądanie w przychodni pacjent może otrzymać wydruk

O sposobie realizacji e-skierowania, innych e-zleceń czy badań dodatkowych pacjent dowiaduje się podczas teleporady lub od personelu rejestracji.