5 marca 2015 08:08 Aktualności
Odpowiedź kierownictwa zakładu VERA-MED na zarzuty Rady Sołeckiej w Pisarzowicach

Dnia 20.02.2017 odbyło się zebranie Rady Sołeckiej w Pisarzowicach z udziałem Burmistrza Wilamowic, radnej Rady Powiatu Bielskiego oraz radnych Rady Miejskiej w Wilamowicach, w czasie którego kierownictwo NZOZ Vera – Med odniosło się do treści krytycznego protokołu z zebrania Rady Sołeckiej z dnia 06.02.2017.

Kierownictwo zakładu w sposób precyzyjny i wyczerpujący odpowiedziało pisemnie i ustnie na każdy zarzut zawarty w protokole z dnia 6 lutego bieżącego roku nie zgadzając się z tezami w nim zawartymi, uznając je za niezgodne z prawdą i przepisami, którymi w swojej działalności zakład musi się kierować.

Treść protokołu z zebrania Rady Sołeckiej z dnia 6 lutego i naszych odpowiedzi pisemnych udzielonych radzie dnia 20 lutego bieżącego roku są w posiadaniu Sołectwa oraz są dostępne w rejestracji naszej przychodni w Pisarzowicach przy ul. Zdrowej 2.